• Print Page Content

Unuhia te rito o te harakeke kei whea te komako e ko?

Whakatairangitia – rere ki uta, rere ki tai;

Ui mai koe ki ahau he aha te mea nui o te ao,

Maku e ki atu he tangata, he tangata, he tangata!

What are the social sciences about? (Social Studies)

The social sciences learning area is about how societies work and how people can participate as critical, active, informed, and responsible citizens. Contexts are drawn from the past, present, and future and from places within and beyond New Zealand.